تبلیغات
شعر سپید ( شعر درگیر ) - از کتاب تردید های مکرر (شعر درگیر )

شعر سپید ( شعر درگیر )

از کتاب تردید های مکرر (شعر درگیر )

دوشنبه 18 تیر 1386

 

 

           سرخ نمی شوم      از کتاب تردیدهای مکرر 

 

 

تا تو را می پندارم

 

                     پندارم

 

صفت ها همه می  آیند

 

که موصوف در گل بانگ انگشتان من جوانه زند

 

می دانی

 

حرف های نگفته ای هست

 

                 به خویش باز می داردش گلو

 

در انجماد سینه

 

     که چشمها به کویر مانندند

 

بپرس

 

     کنج نشسته ی ساکت

 

از ورای کدامین حنجره

 

دم های واپسین باز دم را

 

                 به قیامت کلمه ها محشر کنم

 

 

 رگانم به ناف قفل ها  پیوند زده اند

 

چنان که پس مانده ا ی روزهای خوشی یاد آرم

 

تنگستان خویش را بی کلید یافته ام

 

آه باشد

 

        نگفته می گذارمت

     

                     سرخ نمی شوم

 

                                 سبز بماند

 

برای فصلی که می دانی

 

            حیات زندان

 

 به تشیع خود بر خواسته باشد.

 

 

 

                            بهروز عرب زاده

                                ب . وفا   

 [ دوشنبه 18 تیر 1386 - 05:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| بهروز عرب زاده ] [ شعر درگیر , ] [+]