تبلیغات
شعر سپید ( شعر درگیر ) - از کتاب دستهای آویز شاخه ها (شعر درگیر )

شعر سپید ( شعر درگیر )

از کتاب دستهای آویز شاخه ها (شعر درگیر )

دوشنبه 18 تیر 1386

 

 

                                شام شناسنامه

 

گلو فشرد طناب را

سایه ترسید از حرف

یخ زد خاموش پشت پنجره

                                  بادام های خیس تحمل

تمام واژه ها جارو شد

                        رسید آخر دستی که رقصید در جیب های برهوت

فکر آجیل شب

ماهی های احساس در تنگ جیبش آتش گرفت

فشفشه های نگاه سقف محدود مخروب

                                 فکر بچه ها شنا می کرد

گیلاس درد جرعه جرعه بره های غرورش سر کشید

فکر جوانه های سبز از لای مهر شناسنامه

تردید

     کفش ها را قدم می زد

کمی ابرتر کنار پنجره

سارا فکر بابا

نان حسرتش را می بلعید

پشت دیوار سکوت ابدی

مرد را شنیده بود دارا

شام شناسنامه پخته بود مادر

                    برای پاسبانی که هنوز کلاهش بوی یاری می داد

                           

                               ***

باد زوزه کشید

سایه مرور کرد شب های یخ زده ی ثانیه ها را

کوچه های گم شده ی حافظه

از شاخه های تشنگی

                            نماز بی تکبیر را قیام کرد

تخم مرغ های رنگین سفره ی حجمش برای نرسیدن به ترن

                                                   بوی بوسه ی خلوت می داد

 

فکر کرد این سال ها هیچ نشناخته

عکس هائی که چسبانده

عبوری که پل به مقصد رسیده

 

ناگهان ستون بی پی لرزید

شد کفش ها خالی از ازدحام پاها

گلو فشرد طناب را

سارا نوشت

             بابا

                  انار

                         نان

 

دارا

      قدم می زد فردا را .

 

                                                  بهروز عرب زاده

                                                      ب وفا

 [ دوشنبه 18 تیر 1386 - 05:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| بهروز عرب زاده ] [ شعر درگیر , ] [+]