تبلیغات
شعر سپید ( شعر درگیر ) - از کتاب بوس واره های لبانت (شعر درگیر )

شعر سپید ( شعر درگیر )

از کتاب بوس واره های لبانت (شعر درگیر )

دوشنبه 18 تیر 1386

 

 

         صفحاتی از زایش من از کتاب بوس واره های لبانت    

 

 

کتاب نخوانده ای نبودی

نخوانده باشمت در اشتیاق شبانه ی تنهائیم

صفحه های پی در پی تو

خوانش ایستگاه لحظه هایم بود

و شروع ماجرای نام تو

سر آغاز وازه های دلچسب

من در کتاب تو نطفه بسته بودم

و از نام تو متولد

پیشانی شناسنامه ام

                       دلبسته ی مرکب نگاهت بود

و اشتیاق شبانه ام

                    مشتاق خوانش دوباره ات

مگر نام تو هجوم قبایل وحشی دلداده گی نبود

                کتابتت سر چشمه ی شعر

مگر وازه های سنگینت در جثه های نحیف

عصمت بردباری نبود

                      تمایلت پدیده ی عشق

پس چگونه در انحنای جاده گم شده

    صفحاتی از زایش من

            صفحاتی از .............

 

 

من خواب نبوده ام

                      خواب نبوده ام

وهیچ گاه از انتظار تناسب در

در شکاف تردیدی گم نشده ام

  کوتاه

          و

            بلند

شکیبا

پیچیده در تو

به تو اندیشیده ام

من در کتاب تو

                 به زیستن

                            به شعر

                                      رسیده ام .

 

                                              بهروز  عرب زاده

                                                  ب . وفا[ دوشنبه 18 تیر 1386 - 05:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| بهروز عرب زاده ] [ شعر درگیر , ] [+]