تبلیغات
شعر سپید ( شعر درگیر ) - احترام بوسه های آتشین از کتاب دستهای آویز شاخه ها

شعر سپید ( شعر درگیر )

احترام بوسه های آتشین از کتاب دستهای آویز شاخه ها

سه شنبه 2 مرداد 1386

 

 

 

                          احترام بوسه های آتشین

 

 

 

نوشت دود

اجاق خاکستری کنده شد

درخت خیال سبز

روی صندلی اوهام برای نشستن پرسه زد

تبر ها برای احترام سرخ

بوسه های آتشین را دریغ نکرده اند

و دود

نشانه ی سبز

و این کنده ها ی بی سر

پرسه های باید نباید های مکرر

کلاه خود به احترام تبر در دست نشسته اند

 

کجای این جنگل خاموشی ست

آسمان نشسته در زانو

دخیل بوسه ها

لب های گردن بید هم لیسیده است

و این تخته سیاه

                تا رسیدن به کلاس

کلاه خود به احترام تبر در دست نشسته است

 

      ***

مدادم از درختی ست در ارتفاع بادها

به احترام تبر کلاه آ از سر گرفته است[ سه شنبه 2 مرداد 1386 - 02:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| بهروز عرب زاده ] [ شعر درگیر , ] [+]