تبلیغات
شعر سپید ( شعر درگیر ) - هم آوای الف بامداد از کتاب تردید های مکرر

شعر سپید ( شعر درگیر )

هم آوای الف بامداد از کتاب تردید های مکرر

سه شنبه 2 مرداد 1386

 

 

 

 

              هم آوای م . بامداد

 

 

 

بسیاران من

              در روزگار رنگی واژه ها ی زایش

تولد شعر را در انگشتانشان حس می کنند

و می یابند طراوت احساس را در خانه های شعور

و اینگونه

باز می آیند از قوالب موزون قبیله های شما

که به سلاخیشان

عروسکان بی جان را

هماغوش بستر های زفا فشان می کرد

<<متصدیان مرده های هزار قبرستانی>>

نشسته گان سیاه و سفید

من از شبهای سیاه سخاوت سخت سنگ ثانیه هاتان

از آفتاب پریده ی انگشتانتان سخن می گویم

کدام شما  به زایش حرف

در نشخوار وازه های فسیل شده

                                        ایمان داریدکه من

به تولد خود

در نطفه های مسموم شما آبستن بنشینم

 

پروانه هاتان هنوز

دستمال های یزدیشان را

به تصاحب صله ای دیگر به تخت و تاج می مالند

و اینگونه در باران ستم

چتری از فراموشی بر شلاق خورده گان باران زده می گشایند

 

حرفم از <<حرف آخر >> بود

از << بامداد>> که <<چموشانه بر راه  دیوان های گرد گرفته ایتان>>

شلنگ انداخت

 

برده گان نجیب شعرهای محصور

و دوباره این منم من

                         چموشی دیگر

نوزاد

             زنازاده ی شعر

باز آمده از نطفه های وسواس << بامداد>>

از شب های آبستن درد

که دیریست نامتان را به سیفون سپرده ام

 

 

                                            بهروز عرب زاده

                                                 ب . وفا[ سه شنبه 2 مرداد 1386 - 02:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| بهروز عرب زاده ] [ شعر درگیر , ] [+]